(فیلم) مجری شبکه۳ در زمان اجرای خاله شاهدونه: عوامل پشت صحنه خیلی جذاب تر هستند!

  سه شنبه، 16 مهر 1398
(فیلم) مجری شبکه۳ در زمان اجرای خاله شاهدونه: عوامل پشت صحنه خیلی جذاب تر هستند!
ساعد نیوز: برنامه سلام صبح بخیر شبکه ۳ سیما تعدادی کودک خردسال را برای روز جهانی کودک به استودیو دعوت کرده بود تا ملیکا زارعی همراه با آنها روز کودک را در استودیوی شبکه ۳ روی آنتن زنده سپری کند.

تعدادی کودک خردسال مدرسه نرفته در استودیو مشغول بازی بودند و خیلی واکنشی به گفته های خاله شاهدونه نداشتند. در بخشی از برنامه ملیکا زارعی از عوامل پشت صحنه می خواهد تا به سئوالش جواب دهند و صدای عوامل پشت صحنه خیلی بیشتر از بچه های تو استودیوست.
مجری ثابت این بخش برنامه می گوید: «بچه های پشت صحنه جذاب تر از جلوی صحنه هستند.»
جمله ای که ملیکا زارعی بلافاصله برایش توضیح می دهد این بچه ها کوچک هستند و اصلا عجیب نیست که همراهی نکنند و غرق در بازی با اسباب بازی ها باشند.


دیدگاه ها