(فیلم) سرقت عجیب با لباس ضد کرونا در قائم‌ شهر

  شنبه، 14 تیر 1399
(فیلم) سرقت عجیب با لباس ضد کرونا در قائم‌ شهر
ساعد نیوز : شب گذشته سارقان با لباس مخصوص قرنطینه،از پاساژ رنجبر واقع در کنار بیمارستان رازی قائم‌ شهر سرقت کردند!

دیدگاه ها