سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

فیلمی جالب از رد شدن هواپیما در مقابل ماه کامل هنگام پرواز

  دوشنبه، 25 شهریور 1398

ساعد نیوز: در این فیلم هنگامی که ماه در آسمان به صورت قرص کامل قابل دیدن است هواپیمایی هنگام پرواز خود از مقابل آن رد می‌شود که صحنه زیبایی را به وجود آورده است.
  آخرین تصاویر