غزل شاکری کنار مادر هنرمندش، زیباتر از همیشه

  چهارشنبه، 22 آبان 1398
غزل شاکری کنار مادر هنرمندش، زیباتر از همیشه
ساعد نیوز: عکسی که غزل شاکری به تازگی در اینستاگرام خود منتشر کرده است.
تصویر

دیدگاه ها