(فیلم) حمل و نقل بزرگترین لودر چرخ لاستیکی جهان!

  سه شنبه، 12 فروردین 1399
(فیلم) حمل و نقل بزرگترین لودر چرخ لاستیکی جهان!
ساعد نیوز: ابر لودری که بزرگترین باک جهان را دارد . در کتاب گینس هم ثبت شده است.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید