اینفوگرافیک / قیمت برخی واکسن‌های کرونا در ایران و جهان

  چهارشنبه، 31 شهریور 1400
اینفوگرافیک / قیمت برخی واکسن‌های کرونا در ایران و جهان
ساعد نیوز: بر اساس اعلام گمرک ایران، واکسن بهارات هند با ۱۴/۵ دلار بیشترین قیمت را در بین واکسن‌ها در ایران دارد و پس از آن واکسن‌های اسپوتنیک و سینوفارم به ترتیب با ۱۰ و ۹/۲ دلار در رده‌های بعدی قرار دارند.

در کنار قیمت های واکسن های کرونای واردشده به ایران، در این اینفوگرافیک همچنین به قیمت برخی واکسن ها در برخی کشورها و برخی مناطق جهان، بر اساس داده های منتشر شده در برخی سایت های معتبر جهانی و اعلام برخی شرکت های سازنده اشاره شده است.

تصویر

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/