(عکس) جلسه متفاوت بهارستانی‌ها به دلیل محدودیت‌های کرونایی

  یکشنبه، 02 آذر 1399
(عکس) جلسه متفاوت بهارستانی‌ها به دلیل محدودیت‌های کرونایی
ساعد نیوز: نشست علنی مجلس شورای اسلامی به‌منظور عدم تاخیر در پیگیری مسائل مردمی با ایجاد ارتباط مجازی در سه مکان صحن علنی مجلس، تالار شهید مدرس ساختمان مشروطه و کمیسیون تلفیق با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری در حال برگزاری است.

با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری هم اکنون با تقسیم نمایندگان در سه مکان صحن علنی مجلس، تالار شهید مدرس ساختمان مشروطه ( مجلس قدیم) و کمیسیون تلفیق با ایجاد ارتباط مجازی بین این مکان ها در حال برگزاری است تا مجلس در وضعیت قرمز کرونایی تعطیل نشود و مسائلی مردم معطل نماند.

تصویر
تصویر

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/