سلب خودمختاری منطقه کشمیر در هند: افزایش تنش ها

  پنجشنبه، 27 شهریور 1399   کد خبر 101838
سلب خودمختاری منطقه کشمیر در هند: افزایش تنش ها
منطقه کشمیر در خاک هند، که تنها منطقه دارای جمعیتی است که اکثریت مطلق با مسلمانان است. این منطقه به صورتی خودمختار اداره می شد ولی در پی تحرکات مرزی پاکستان و احساس خطر از سوی دولت مرکزی هند، خودمختاری این منطقه سلب شد، و بسیاری از سیاستمداران کشمیری در حصر خانگی به سر می برند.

به گزارش ساعد نیوز به نقل از الجزیره قطر، روز گذشته نماینده هند در کنفرانس سازمان همکاری شانگهای که به صورتی مجازی برگزار می شد، در اعتراض به نصب به اصطلاح نقشه جعلی پاکستان به اعتقاد هند، جلسه را ترک کرد. اختلافات مرزی میان دو قدرت هسته ای، بالا گرفته است و تحرکات اسلام گرایان در کشمیر و احزابی که خواهان استقلال در منطقه هستند، باعث شده که هند در تصمیمی بسیار بنیادگرایانه در کشمیر حکومت نظامی اعلام کند.

به گزارش ساعد نیوز، بسیاری از رؤسای منطقه در حصر خانگی هستند و حتی سیاستمدارانی که طرفدار هند هستند نیز در حصر خانگی اند.


دیدگاه ها