(فیلم) کتک کاری با دل و روده خوک در پارلمان تایوان

  شنبه، 08 آذر 1399
(فیلم) کتک کاری با دل و روده خوک در پارلمان تایوان
ساعد نیوز: به دنبال تصمیم دولت تایوان درباره واردات گوشت خوک از آمریکا، کار قانون‌گذاران پارلمان تایوان به پرتاب دل و روده‌های خوک رسید.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/