(فیلم) لحظه فوران آتشفشانی بزرگ در مکزیک

  پنجشنبه، 16 آبان 1398
(فیلم) لحظه فوران آتشفشانی بزرگ در مکزیک
ساعد نیوز: قله‌های آتشفشانی در مکزیک فعال شده اند.


1 دیدگاه