(فیلم) لحظه فرود اضطراری هواپیما وسط آزادراه در مونترال

  یکشنبه، 23 خرداد 1400
(فیلم) لحظه فرود اضطراری هواپیما وسط آزادراه در مونترال
ساعد نیوز: فرود اضطراری هواپیما وسط آزادراه در مونترال کانادا به دلیل نقص فنی افراد حاضر در آن مکان را به وحشت انداخت.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/