لحظه مکیده شدن خون انسان توسط پشه!

  چهارشنبه، 31 اردیبهشت 1399
لحظه مکیده شدن خون انسان توسط پشه!
ساعد نیوز : این تصویر مربوط به روند مکیدن خون انسان توسط پشه ها است.
تصویر

دیدگاه ها
تخفیف ویژه عید فطر جهت ترجمه و چاپ مقاله ISI معتبر