مهدی پاکدل پیر شد

  سه شنبه، 19 فروردین 1399   زمان مطالعه 1 دقیقه
مهدی پاکدل پیر شد
ساعد نیوز : مهدی پاکدل : یقین داریم مد میتواند امید و زیبایی را از پس هر انزوایی به خانه ها بیاورد. از آینده ایی برای ما بگوید که انسانها [در کنار یکدیگر ] بی وقفه ، میخندند و زندگی میکنند
تصویر

2 دیدگاه