منابع دروس و ضرایب کنکور علوم انسانی سال 97

  شنبه، 27 مرداد 1397   زمان مطالعه 4 دقیقه
منابع دروس و ضرایب کنکور علوم انسانی سال 97 منابع دروس و ضرایب کنکور علوم انسانی سال 97
ساعد نیوز: منابع و ضرایب دروس کنکور سراسری علوم انسانی سال 97

منابع دروس کنکور علوم انسانی سال 97

منابع دروس عمومی کنکور انسانی۹۷

نام درس منابع معرفی شده
ادبیات فارسی کتاب های : ادبیات فارسی ۲ ( ۹۴ ) ، ادبیات فارسی ۳ تخصصی رشته انسانی ( ۹۵ ) ، زبان و ادبیات فارسی عمومی پیش دانشگاهی ( ۹۶ ) و زبان فارسی ۳ تخصصی رشته انسانی ( ۹۵ )
عربی کتاب های : عربی ۲ ( ۹۴ ) ، عربی ۳ ( ۹۵ ) و عربی پیش دانشگاهی ( ۹۶ )
معارف اسلامی کتاب های : دین و زندگی ۲ ( ۹۴ ) ، دین و زندگی ۳ ( ۹۵ ) و دین و زندگی پیش دانشگاهی ( ۹۶ )
زبان انگلیسی کتاب های : زبان انگلیسی ۳ ( ۹۵ ) ، زبان انگلیسی پیش دانشگاهی ( ۹۶ )

منابع دروس تخصصی کنکور انسانی ۹۷

نام درس منابع معرفی شده
ریاضی کتاب های : ریاضی ۱ ( ۹۳ ) ، آمار و مدلسازی ( ۹۴ ) ، ریاضی سال سوم ( ۹۵ ) و ریاضی پیش دانشگاهی ( ۹۶ )
اقتصاد کتاب اقتصاد سال دوم ( ۹۴ )
روان شناسی کتاب روان شناسی سال سوم ( ۹۵ )
علوم اجتماعی کتاب های : جامعه شناسی ۱ ( ۹۴ ) ، جامعه شناسی ۲ ( ۹۵ ) ، علوم اجتماعی پیش دانشگاهی ( ۹۶ )
تاریخ و جغرافی کتاب های : تاریخ ایران و جهان ۱ ( ۹۴ ) ، تاریخ ایران و جهان ۲ ( ۹۵ ) ، تاریخ شناسی پیش دانشگاهی ( ۹۶ ) ، جغرافی ۱ ( ۹۴ ) ، جغرافی ۲ ( ۹۵ ) و جغرافی پیش دانشگاهی ( ۹۶ )
فلسفه و منطق کتاب های :  فلسفه سال سوم ( ۹۵ ) ، فلسفه پیش دانشگاهی ( ۹۶ ) ، منطق سوم ( ۹۵ )
زبان و ادبیات فارسی کتاب های : تاریخ و ادبیات ایران و جهان ۱ ( ۹۴ ) ، تاریخ و ادبیات ایران و جهان ۲ ( ۹۵ ) ، آرایه های ادبی ( ۹۵ ) ، ادبیات فارسی پیش دانشگاهی ( ۹۶ )
زبان عربی کتاب های : عربی ۲ ( ۹۴ ) ، عربی ۳ ( ۹۵ ) و عربی پیش دانشگاهی ( ۹۶ )

ضرایب دروس کنکور علوم انسانی سال 97

ضرایب دروس عمومی کنکور انسانی 97

ضرایب دروس عمومی کنکور انسانی 97 با ضرایب دروس عمومی در کنکور گروه های دیگر یکسان است. در واقع ضرایب دروس عمومی گروه های مختلف کنکور سراسری 97 تفاوتی ندارند. ضرایب دروس عمومی کنکور انسانی 97 به صورت جدول زیر است.

دروس عمومی

ضرایب

زبان و ادبیات فارسی

4

فرهنگ و معارف اسلامی

3

زبان عربی

2

زبان انگلیسی

2

ضرایب دروس اختصاصی کنکور انسانی 97

ضرایب دروس اختصاصی کنکور انسانی 97 در زیر گروه های مختلف متفاوت است واز این رو بسیار حائز اهمیت می باشد. به متقاضیان کنکور سراسری انسانی 97 توصیه می شود قبل از شروع به روند آماده شدن برای کنکور سراسری انسانی 97 این جدول را با دقت مطالعه نمایند چرا که برای برنامه ریزی کنکور انسانی 97 بسیار کاربردی خواهد بود. طبیعتا دروسی که ضرایب آن ها در کنکور سراسری انسانی 97 بیشتر است ، برای داوطلبانی که در آن رشته و زیر گروه خاص در کنکور سراسری انسانی 97 قصد ادامه تحصیل دارند ، مهم تر بوده و وقت بیشتری را به آن اختصاص خواهند داد. ضرایب دروس اختصاصی کنکور انسانی 97 به صورت جدول زیر می باشد.

دروس اختصاصی

ضرایب دروس به تفکیک زیر گروه های مختلف در گروه آزمایشی علوم انسانی

زیر گروه 1

زیر گروه 2

زیر گروه 3

زیر گروه 4

زیر گروه 5

ریاضیات

2

4

4

3

3

اقتصاد

1

2

3

2

2

زبان عربی

4

1

1

1

1

زبان و ادبیات فارسی

4

2

2

2

2

تاریخ و جغرافیا

1

1

1

3

1

روانشناسی

1

2

1

3

3

فلسفه و منطق

3

1

1

2

2

علوم اجتماعی

1

3

2

2

3

اکنون به بررسی زیر گروه های مختلف در کنکور سراسری انسانی 97 می پردازیم تا داوطلبان با توجه به ضرایب دروس کنکور انسانی 97 و رشته های مختلف در زیر گروه های مختلف و با شناختی کامل خود را برای کنکور سراسری انسانی 97 آماده نمایند.

رشته های مختلف در زیر گروه های کنکور سراسری انسانی 97

الف) زیر گروه 1 در کنکور سراسری انسانی 97

زبان و ادبیات فارسی ، دبیری زبان و ادبیات فارسی ، زبان و ادبیات عرب ، دبیری زبان و ادبیات عرب ، مترجمی زبان عربی ، ادبیات و زبان عربی ، الهیات و معارف اسلامی ، دبیری الهیات و معارف اسلامی ، دبیری علوم دینی ، کارشناسی تربیت مربی عقیدتی و سیاسی ، کاردانی تربیت معلم قرآن ، علوم اسلامی ، علوم قرآنی ، معارف اسلامی و حقوق ، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد ، علوم دینی و معارف اسلامی ، فقه و حقوق حنفی ، فقه و حقوق امامی ، فقه و حقوق شافعی ، فقه و حقوق اسلامی ، علوم قرآن و حدیث ، معارف اسلامی و علوم سیاسی ، معارف اسلامی و الهیات ، حقوق ، علوم قضایی ، کارشناس فقه ، کاردانی امور حقوقی و کنسولی ، پلیس قضایی ، حکمت اسلامی و فلسفه ، فلسفه

ب) زیر گروه 2 در کنکور سراسری انسانی 97

علوم اجتماعی ، دبیری علوم اجتماعی ، علوم ارتباطات اجتماعی ، مددکاری اجتماعی ، خبرنگاری (گرایش علوم اجتماعی ، فرهنگی و هنری)

ج) زیر گروه 3 در کنکور سراسری انسانی 97

مدیریت فرهنگی هنری ، مدیریت امور بانکی ، علوم اقتصادی ، کارشناسی خبرنگاری ، بانکداری ، امور بانکی ، مدیریت بیمه ، کاردانی امور مالی و مالیاتی ، امور گمرکی ، کاردانی امور گمرکی ، کاردانی حسابداری ، کاردانی امور بیمه ، مدیریت ، مدیریت دولتی ، مدیریت جهانگردی ، مدیریت مسافرتی و جهانگردی ، کاردانی مدیریت صنعتی ، فلسفه ، اقتصاد حمل و نقل ، اقتصاد صنعتی ، کاردانی علمی کاربردی صنایع چاپ ، حسابداری ، کاردانی مدیریت بازرگانی ، مدیریت بیمه اکو ، خدمات امور اداری ، مدیریت و کمیسر دریایی ، کاردانی امور دفتری ، کارشناسی تولید سیما ، مدیریت بانکداری

د) زیر گروه 4 در کنکور سراسری انسانی97

روابط سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی (گرایش امنیت ملی) ، اطلاعات و ضد اطلاعات ، کاردانی عملیات کشوری ، اطلاعات نظامی ، علوم انتظامی ، علوم انتظامی ، جغرافیای سیاسی ، جغرافیای نظامی ، جغرافیا ، تاریخ ، دبیری جغرافیا ، دبیری تاریخ ، باستان شناسی ، آمار

ه) زیر گروه 5 در کنکور سراسری انسانی 97

روانشناسی ، علوم تربیتی ، راهنمایی و مشاوره ، مطالعات خانواده ، کتابداری ، دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی ، کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله ISI در مجلات مورد تایید وزارتین