منابع و دروس رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

  شنبه، 29 اردیبهشت 1397   کد خبر 6916
منابع و دروس رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

عناوین دروس امتحانیمنابع 

زبان عمومی و تخصصی

( انگلیسی ، آلمانی ، فرانسه )

1 - زبان تخصصی هرمز داورپناه 2 - 504 واژه کاملاً ضروری 3 - فرهنگ روابط بین الملل (جک.سی.پلینو)
مبانی علم سیاست1 - سیاست شناسی ( دکتر قوام ) 2 - بنیادهای علم سیاست ( دکتر عبدالرحمن عالم) 3 - بخش اول (مبانی نظری علم سیاست) آموزش دانش سیاسی (دکتر حسین بشیریه) 4 - سیاست و حکومت جدید (دکتر عبدالرحمن عالم)
جامعه شناسی سیاسی1 - جامعه شناسی سیاسی (دکتر حسین بشیریه) 2 - درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی (دکتر احمد نقیب زاده) 3 - نگرش بر جامعه شناسی سیاسی (ترجمه دکتر ابوالحسنی ) 4 - جامعه شناسی سیاسی معاصر (کیت نش ، ترجمه محمد تقی دلفروز) 5 - جامعه و سیاست، مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی ( ترجمه دکتر منوچهر صبوری) 6 - درآمدی بر جامعه شناسی جدید ( دکتر سردارنیا) 7 -  روش و نظریه در علوم سیاسی ( بخش سوم) ( امیرمحمد حاجی یوسفی) 8 -  مبانی جامعه شناسی سیاسی (ترجمه نیک گوهر)
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی1 - اصول روابط بین الملل (دکتر قاسمی) 2 - روابط بین الملل (نظریه ها و رویکردها) (دکتر قوام) 3 -  کلیات روابط بین الملل دکتر فیروزآبادی 4 - اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل (دکتر قوام) 5 - کتاب نظریه های همگرایی منطقه ای و رژیم های بین المللی (دکتر دهقانی فیروزآبادی) 6 - کتاب اصول و روابط بین الملل (الف و ب) دکتر سیف زاده 7 - تحول در نظریه های روابط بین الملل (دکتر مشیرزاده)
اندیشه های سیاسی ( غرب و اسلام )1 - تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (الف و ب) (عالم) 2 - تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (دکتر طاهری) 3 - اندیشه سیاسی در غرب، قرن بیستم (دکتر صلاحی) 4 - اندیشه سیاسی در قرن بیستم دکتر قادری 5 -  اندیشه های سیاسی در قرن بیستم دکتر بشیریه دو جلدی (لیبرالیسم و محافظه کاری و ماکسیسم) 6 - تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام و ایران (قادری) 7 - مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (دکتر سید صادق حقیقت) 8 - نظام سیاسی و دولت در اسلام (فیرحی) 9 -  قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام
تحولات سیاسی اجتماعی ایران ( از مشروطیت تا کنون )1 - کتاب تاریخ سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب اسلامی (یحیی فوزی  دوجلدی) 2 - ایران بین دو انقلاب (یرواند آبراهامیان) 3 - تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (دکتر ازغندی) 4 - درآمدی بر جامعه شناسی ایران (دکتر ازغندی) 5 - مقدمه ای بر انقلاب اسلامی(دکتر زیبا کلا م) 6 - اقتصاد سیاسی ایرا ن (کاتوزیان) 7 - تاریخ سیاسی معاصر ایران دو جلدی (جلال الدین مدنی) 8 - نخبگان سیاسی ایران بین 2 انقلاب (دکتر ازغندی) 9 -  تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در سال های 1320 تا 1322 (دکتر زیباکلام) 10 -  کتاب مقاومت شکننده (جان فوران)
جهان سوم و مسائل آن1 - مسائل سیاسی  اقتصادی جهان سوم (دکتر ساعی) 2 - نگاهی نو به امپریالیسم و مسائل آن (دکتر آرانی) 3 - درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی  سیاسی جهان سوم (یا کتاب اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی) (دکتر ساعی) 4 - نظریه های امپریالیسم (دکتر ساعی) 5 - توسعه در مکاتب متعارض (دکتر ساعی) 6 - عقلانیت و توسعه یافتگی در ایران (دکتر سریع القلم) 7 - مسائل جهان سوم (ترجمه دکتر ساعی و میرترابی)
نظام های سیاسی تطبیقی1 - سیاست های مقایسه ای (دکتر قوام) 2 - چارچوبی تحلیل برای بررسی سیاست تطبیقی (آلموند، علیرضا طیب) 3 - سیاست شناسی قوام (بخش سیاست مقایسه ای) 4 - چالش های توسعه سیاسی (سید عبدالعلی قوام) 5 - مبانی سیاست تطبیقی (پاتریک اونیل ترجمه سعید میرترابی)
حقوق بین الملل عمومی1 - حقوق بین الملل عمومی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی 2 - بایسته های حقوق بین الملل عمومی دکتر موسی زاده 3 - حقوق بین الملل عمومی ربکا والاس، ترجمه و تحقیق از دکترسیدقاسم زمانی 4 - حقوق معاهدات بین المللی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی 5 - حقوق سازمانهای بین المللی دکتر سیدقاسم زمانی 6 - عهدنامه معاهدات بین المللی وین 1969 7 - منشور سازمان ملل متحد 8 -  اعلامیه جهانی حقوق بشر 9 -  اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری 10 -  طرح پیش نویس  مسئولیت بین المللی دولتها 11 -  کنوانسیون 1982 حقوق دریاها 12 -  حقوق مخاصمات مسلحانه دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی 13 -  حقوق بین الملل هوایی دکتر منصور جباری قره باغ 14 -  قطعنامه های مهم شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد 15 -  حقوق بین الملل دریاها دکتر فرهاد طلایی 16 -  عهدنامه حقوق کنسولی 1963 و دیپلماتیک وین 1961
سازمان های بین المللی1 - حقوق سازما ن های بین المللی (دکتر بیگ زاده) 2 - سازما ن های بین المللی (دکتر موسی زاده) 3 - سازمان های بین الملل (دکتری آقایی) 4 - نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی دکتر آقایی
تاریخ روابط بین الملل1 - تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل (دکتر احمد نقیب زاده) 2 - تاریخ روابط بین الملل (دکتر بزرگمهری)
تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز1 - تاریخ روابط خارجی ایران (هوشنگ مهدوی) 2 - تاریخ روابط خارجی ایران (دکتر ازغندی) 3 - سیاست خارجی ایران، چارچوبها و جهت گیریها (دکتر ازغندی) 4 -  سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دکتر فیروزآبادی) 5 -  سیاست خارجی ایران (دکتر رمضانی) 6 - سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دکتر ازغندی) 7 - اتحادیه اروپایی (دکتر سعید خالوزاده) (فقط بخش 6 کتاب).
روش پژوهش1 - پژوهش در علوم سیاسی (دکتر سید امامی) 2 - روش تحقیق در علوم سیاسی (دکتر ابوالقاسم طاهری) 3 - نظریه و روش در علوم سیاسی (دیوید مارش و جری استوکرترجمه امیر محمد حاجی یوسفی) 4 - رهیافت و روش در علوم سیاسی (دکتر منوچهری) 5 - روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل (دکتر سریع القلم)
سیاست و حکومت منطقه مرتبط ( آسیای مرکزی و قفقاز ، آمریکای شمالی ، اروپا ، خاورمیانه و شمال آفریقا )1 - سیاست و حکومت در اروپا (دکتر نقیب زاده) 2 - اتحادیه اروپا (دکتر نقیب زاده ) 3 - سیاست و حکومت در ایالات متحده آمریکا (محمد امجد) 4 -  سیاست و حکومت در آسیای مرکزی (الهه کولایی) 5 - سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی (الهه کولایی) 6 - ریشه های بحران در خاورمیانه (دکتراحمدی) 7 - جنبش های معاصر (دکتر احمدی)

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 

دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل براساس دفترچه آزمون سال 97

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)، 2- مبانی علم سیاست، 3- جامعه شناسی سیاسی، 4- اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی، 5- اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام)، 6- تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا کنون)، 7- جهان سوم و مسائل آن، 8- نظام های سیاسی تطبیقی، 9- حقوق بین الملل عمومی، 10- سازمان های بین المللی، 11- تاریخ روابط بین الملل، 12- تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز، 13- روش پژوهش، 14- سیاست و حکومت منطقه مرتبط (آسیای مرکزی و قفقاز، آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا).

رشتهگرایشکد ضریبضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1234567891011121314
1) علوم سیاسی 1121011110
2) روابط بین الملل-2100210101
دیپلماسی کنترل تسلیحات
3) مطالعات منطقه ای-3200100010
4) اندیشه سیاسی در اسلام -4121021101
5) دیپلماسی و سازمان های بین المللی -5210200002

دیدگاه ها
/
/