سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

منابع و دروس رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

  شنبه، 02 تیر 1397   کد خبر 8725
ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

منابع و دروس رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی در آزمون کارشناسی ارشد

 ضریب دروس رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی در ازمون کارشناسی ارشد

آزمون ورودیمدارک تحصیلی مورد پذیرش
کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشتدارندگان مدرک دکتری پزشکی عمومی ، داروسازیت دامپزشکی و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی و یا کارشناسی در یکی ازرشته های علوم تغذیه، علوم و صنایع غذایی ( گرایش کنترل کیفی و بهداشتی ) ، بهداشت محیط ، بهداشت عمومیت میکروبیولوژی ، علوم آزمایشگاهی ، مهندسی کشاورزی (گرایش صنایع غذایی) ، مهندسی شیمی ( گرایش شیمی مواد غذایی) ، بهداشت موادغذایی با منشا دامی ، بهداشت و بازرسی گوشت
نام رشته امتحانیمواد امتحانی (دروس آزمون)ضرایب دروس
بهداشت و ایمنی مواد غذایی1) میکروب شناسی مواد غذایی2
2) اصول نگهداری مواد غذایی2
3) شیمی مواد غذایی2
4) کلیات بهداشت و ایمنی مواد غذایی2
5) زبان عمومی2
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  از میان خبرها  
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری