منابع و دروس رشته بیوتکنولوژی پزشکی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

  سه شنبه، 29 خرداد 1397   کد خبر 8505
ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته بیوتکنولوژی پزشکی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته بیوتکنولوژی پزشکی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

منابع آزمون ارشد بیوتکنولوژی پزشکی زیست فناوری

دروس امتحاني و ضريب 

نام كتب معرفي شده توسط وزارت بهداشت 

مولفين و مترجمين 

بيولوژي سلولي و ملكولي

(4)

 

Molecular cell biology

 

H.Lodish و همكاران

بیوشیمی

(1)

Textbook of Biochemistry
Biochemistry

Devlin
Stryer

ميكروبشناسي

(1)

Microbiology

Microbiology

Zinsser Microbiology

Diagnostic Microbiology

Microbiology

Walker & et al

Jawetz & et al

Jokike & et al

Finegulld (Baily  & scoit(

Murray

زبان عمومي

(2)

1: Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson. 2008.

2: KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill. 2007.

3: Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391(.

4: Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills, and Writing. Cambridge Uni.Press. 2000.

5: Shokrpour, N. and Mahmudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.

6: Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press.

دروس و ضرایب در آزمون ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

دروس امتحانی

ضریب

بیوشیمی

1

بیولوژی (سلولی و مولکولی)

4

میکروب شناسی

1

زبان عمومی

2


دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله ISI در مجلات مورد تایید وزارتین