موضوعات پایان نامه رشته پزشکی

  چهارشنبه، 24 مرداد 1397   زمان مطالعه 14 دقیقه
موضوعات پایان نامه رشته پزشکی موضوعات پایان نامه رشته پزشکی
ساعد نیوز: موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته پزشکی

لیست موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه رشته پزشکی :

 •  بررسی توزیع فراوانی حاملگی خارج رحمی و عوامل مرتبط با ان در بیماران مراجعه کننده به مرکز اموزشی – درمانی دزیانی گرگان در طی سالهای ………….
 •  بررسی شایعترین علل تشنج در نوزادان بستری شده در بخش نوزادان بیمارستان طالقانی گرگان طی سالهای ………..
 • بررسی میزان اضطراب در مراقبین پرواز برج مراقبت فرودگاه …………
 •  بررسی تاثیر پانسمان بر کاهش میزان عفونت زخم در اعمال جراحی تمیز در بیماران مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی………. اذر شهرستان ………….
 • بررسی مقایسه ای زمان جداشدن بندناف با استفاده از دو روش شیر مادر و الکل اتیلیک درمراقبت از بندناف
 • بررسی ارتباط تغییرات ازمایشگاهی با سطح هوشیاری در مصدومین مغزی مراجعه کننده به مرکز اموزشی …………. در طی ………..
 • بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر تمایل مادران باردار به انتخاب روش زایمان
 • تعیین میزان شیوع میگرن در دانش اموزان دبستانی شهر گرگان در سال تحصیلی ………
 •  بررسی سطح غلظت روی سرم در کودکان مدراس استثنایی استان…….
 • بررسی میزان ید شیر مادران شیرده مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی ……… در سال …..
 •  بررسی فراوانی یافته های گرافی قفسه سینه و بالینی در بیماران بزرگسال بستری شده با پنومونی در بیمارستان ……… شهرستان …………
 • بررسی میزان ید ادرار مادران شیرده مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی …………
 •  بررسی فراوانی نقص انزیم G6PD در نوزادان زنده متولد شده در بیمارستان دزیانی شهرستان ………..
 • بررسی ایمنی سرولوژیکی پرسنل حرفه های پزشکی نسبت به هپاتیت B در مراکز اموزشی درمانی شهر ………..
 • بررسی اثرات اموزش چهره به چهره در کاهش تداخلات دارویی نسخ بیمه ای پزشکان گرگان در …..
 • بررسی شایع ترین علل منجر به هیسترکتومی های انجام شده طی سالهای ……
 • بررسی نوع درمان و نتایج بهبودی بیماران مبتلا به پرتز در استان ……….. طی سالهای …………
 • بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی …………..
 • تعیین درصد تجویز غیرمنطقی سفالوسپورین نسل سوم در درمان گاستروانتریت حاد اطفال در نسخ پزشکان عمومی …………
 •  بررسی شیوع دوقلویی و عوامل وابسته به ان در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز اموزشی درمانی ……….
 • بررسی مقایسه ای تاثیر درمانی رژیمهای خوراکی ۱۰-۷ روزه سفالکسین ، امپی سیلین ، اموکسی سیلین و سفیکسیم ،در درمان سیستیت بدون عارضه در زنان حامله شهرستان …
 • بررسی میزان اثربخشی داروی پرمترین در درمان بیماران مبتلا به شپش سر در مناطق روستایی – شهری شهرستان ……..
 • بررسی وضعیت سلامت روان دانش اموزان دوره متوسطه (دبیرستانی) شهر ………..
 • مقایسه اثر دو انتی بیوتیک کفلین و کلیندامایسین در پیشگیری از عفونت زخم در اعمال جراحی تمیز- الوده شکم در بیماران مراجعه کننده به مرکز اموزشی-درمانی ……….
 • بررسی فراوانی نسبی هیپرپلای اندومتر و عوامل خطرساز ان در سنین حول و حوش یائسگی در مراجعین با شکایت خونریزی غیرطبیعی واژینال ( AUB ) به درمانگاه بیمارستان………..
 • بررسی روند سه ساله وضعیت بهبودی و پیش اگهی بیماران مبتلا به کانسر پستان تحت درمان در مراکز تشخیصی و درمانی شهرستان …..
 • بررسی میزان عوارض حاملگی در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی شدید واکلامپسی بستری شده در مرکز اموزشی – درمانی …………
 • بررسی شیوع اوتیت سروز ( OME ) در دانش اموزان مدارس ابتدایی و مهدکودکهای شهر……… در سنین ………
 •  بررسی ارتباط میزان دفع پروتئین ادرار در ۲۴ ساعت با نسبت پروتئین به کراتی نین در یک نمونه ادراری در زنان مشکوک به پره اکلامپسی
 • بررسی ارزش تشخیصی اندازه گیری تروپونین I به روش Rapid (ایمونوکروماتوگرافی) در تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد در بیماران مراجعه کننده به مرکز ………..
 •  بررسی عوامل موثر بر تشنج کودکان در بیمارستان ………….
 •  بررسی بروز اختلالات هدایتی قلب و عوامل مربوط به ان در مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد بستری در بخش قلب و CCU مرکز اموزشی – درمانی ……….
 •  بررسی عوامل موثر بر سقط خودبه خودی در زنان مراجعه کننده به مرکز اموزشی – درمانی ……….. در نیمسال دوم…..
 •  بررسی شیوع اختلالات افسردگی در دوران بارداری و عوامل مرتبط با ان در زنان باردار مراجعه کننده جهت کنترل بارداری به مراکز بهداشتی – درمانی شهر………..
 •  بررسی فراوانی اکنه استروئیدی در مبتلایان به اکنه مراجعه کننده به کلینیک تخصصی پوست بیمارستان …..
 •  بررسی شایع ترین علل ایجاد کننده ملاسما در بیماران مبتلا به ملاسما مراجعه کننده به کلینیک تخصصی پوست بیمارستان …….
 • تعیین سطح سرمی هورمون پاراتیروئید در بیماران دیالیزی مرکز دیالیز بیمارستان ………..
 • بررسی تاثیر تزریق کورتیکواستروئید به زنان در معرض زایمان زودرس جهت کاهش سندرم دیسترس تنفسی در نوزادان متولد شده در ……………
 •  بررسی فراوانی عوامل خطر انژین صدری ناپایدار در بیماران بستری در بخش قلب مراکز اموزشی درمانی ……
 • بررسی فراوانی اختلالات خودایمنی (الوپسی اره اتا، دیابت تیپ ۱ و اختلالات تیروئید)در بیماران ویتیلیگو مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان ……….
 •  بررسی مقایسه ای میزان افسردگی در زنان استفاده کننده از قرص های ضدبارداری خوراکی ( OCP ) و روش طبیعی برای جلوگیری از بارداری در مراکز بهداشتی – ………..
 •  بررسی الگوی رشد جسمانی دانش اموزان ابتدایی پایگاههای تحقیقات جمعیتی شهر …….
 •  بررسی شیوع الودگی به عفونتهای HBV & HIV , HCV در معتادین زندان شهرستان …….
 •  بررسی شیوع سندرم فرسودگی شغلی در پرسنل درمانی سه بیمارستان وابسته ( ۵ اذر ، طالقانی ، دزیانی ) به دانشگاه علوم پزشکی ……….
 • بررسی فراوانی خود درمانی در برخورد با ضایعات پوستی در معلمین شهر ………
 •  بررسی حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص سنگ مجرای صفراوی مشترک همراه در بیماران مبتلا به سنگ کیسه صفرا در بیمارستان ………..
 •  بررسی عوارض حین بستری پس از ازوفاژکتومی در بیماران مبتلا به کانسرمری مراجعه کننده به بیمارستان ……..
 •  بررسی شیوع هیپوتیروئیدی مادرزادی درنوزادان مبتلا به ایکترطول کشیده بستری شده درمرکزاموزشی درمانی کودکان ………
 •  بررسی یافته های سونوگرافی دستگاه ادراری در بیماران مبتلا به هیپرپلازی خوش خیم پروستات در مرکز اموزشی – درمانی ۵اذر گرگان در طی سالهای ۸۲-۱۳۷۸
 •  بررسی الگوی رشد جسمی کودکان دبستانی روستایی شهرستان ……..
 • بررسی فراوانی اختلالات خونریزی رحمی و دردهای لگنی پس از لوله بستن در بین زنان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان …………. شهرستان …………
 •  بررسی اثرات اموزش چهره به چهره درکاهش تداخلات دارویی نسخ بیمه ای پزشکان شرق و غرب استان ……….
 •  بررسی میزان اعتماد به نفس و ارتباط با برخی عوامل وابسته در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی …….
 •  بررسی سنجش تراکم استخوان و برخی عوامل موثر بر ان در مراجعین به مراکز سنجش تراکم استخوان …… ………..
 •  بررسی شیوع ماکروزومی و برخی عوامل موثر بر آن در خانمهای باردار مراجعه کننده جهت زایمان به مراکز اموزشی-درمانی ……..
 • بررسی موارد عفونت فضای دور لوزه در مراجعین به مراکز اموزشی درمانی …………طی سالهای …..
 • بررسی شیوع سپسیس زودرس نوزادی در نوزادان ترم متولد شده از مادران دچار پارگی زودرس کیسه اب مراجعه کننده به مراکز اموزشی درمانی…………..
 •  بررسی میزان شیوع شپش سر و گال در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان ………….
 • بررسی شیوع HBSAg + بر بیماران بستری شده بعلت زردی در مرکز اموزشی درمانی ……….
 • بررسی فراوانی و انواع انتی بیوتیکهای تجویز شده در بچه های زیر ۱۶ سال در نسخ بیمه ای پزشکان ………
 • بررسی میانگین افزایش وزن دوران بارداری و میانگین BMI اولیه مادران باردار و ارتباط ان با نتیجه بارداری در مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان ………….
 •  بررسی میزان تاثیر اریترومایسین در درمان پتریازیس روزه آ ( PR ) در مراجعه کنندگان به درمانگاه بیمارستان ………
 • بررسی میزان و علل تجویز خون و فراورده های ان در بیماران بستری در مرکز اموزشی – درمانی ……….
 •  بررسی پنج ساله شیوع اوتیت سروز ( OME ) و برخی عوامل موثر بران در بیماران ادنوتونسیلکتومی شده مرکز اموزشی درمانی …….
 • مقایسه نتایج درمانی دو روش (گچ گیری اسپایکای فوری) و (کشش – گچ گیری اسپایکای ثانویه) در درمان شکستگی ران اطفال بستری شده در بیمارستانهای ………
 •  بررسی تاثیر اموزش چهره به چهره در مورد خودازمایی پستان ( BSE ) در میزان اگاهی و عملکرد زنان بالای ۱۵ سال مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شماره ………
 • بررسی متوسط زمان مشاوره پزشکان عمومی ( Consultation time ) در شهر ……..
 • بررسی کیفی تداخلات دارویی در نسخ بیمه ای پزشکان شرق و غرب استان ………….
 • بررسی میزان شیوع الودگی با شپش سر و برخی عوامل مرتبط با ان در دانش اموزان مقطع ابتدایی شهر …..
 • بررسی شیوع عفونت های زودرس نوزادی در نوزادان متولد شده در بیمارستان اموزشی-درمانی ………. و تعیین توزیع فراوانی یکسری از عوامل خطرساز و یافته های پاراکلینیک مربوطه
 • بررسی توزیع و فراوانی انواع ضایعات گوش و عوامل موثر بر ان در جانبازان استان….
 • مقایسه شیوع افسردگی در بخشهای تخصصی بیمارستان اموزشی – درمانی ….
 • بررسی مقایسه ای میزان تمایلات سایکوتیک در مصرف کنندگان حشیش با افراد غیر مصرف کننده (سالم) در سطح شهرستان…..
 • بررسی توزیع طوایف مختلف نژاد ترکمن در مبتلایان به سرطان مری در ….
 • بررسی میزان اعتماد به نفس و ارتباط ان با برخی از عوامل وابسته در دانش اموزان دبیرستانی شهرستان …….
 • بررسی توزیع فراوانی نوزادان با وزن کم موقع تولد و برخی عوامل مرتبط با ان در مرکز اموزشی درمانی …….
 • بررسی تاثیر جنس بر مولفه های دیسترس جنینی در متولدین مرکز اموزشی درمانی ………….
 • بررسی پیش اگهی ۶ ماهه بیماران بستری شده با تشخیص انژین صدری ناپایدار در مرکز اموزشی درمانی ۵ اذر ……….
 • بررسی میزان متوسط سطح هموگلوبین و هماتوکریت و برخی از عوامل موثر بران در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه مرکز اموزشی درمانی ……….. در فاصله زمانی ………..
 • بررسی شاخص توده بدنی و اختلالات عملکرد تیروئید در بیماران مبتلا به تیروئیدیت هاشیموتو در شهرستان …..
 •  بررسی اختلالات شخصیتی در زندانیان مرد ۲۰-۳۵ ساله شهرستان ………
 • بررسی علل بستری شدن بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در مرکز اموزشی درمانی کودکان ………
 • بررسی فراوانی بتا تالاسمی مینور در مراجعه کنندگان قبل از ازدواج در …….
 • بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به هپاتیت در مرکز اموزشی درمانی …….
 • بررسی توزیع نرمال اندکسهای رشدی نوزادان در بدو تولد بر اساس سن حاملگی در بیمارستان …………..
 • بررسی اختلالات هماتولوژیک در بیماران مبتلا به اختلال عملکرد تیروئید در مراجعه کنندگان به ازمایشگاه مرکز اموزشی درمانی …………..
 • بررسی میزان شیوع اختلال افسردگی دختران نوجوان و ارتباط ان با بلوغ در مدارس راهنمایی دخترانه شهر …….. در سال تحصیلی ……..
 • بررسی عوارض شایع ناشی از مصرف قرصهای ضد بارداری خوراکی در خانمهای مراجعه کننده به ایستگاه تحقیقات جمعیتی شهرستان ……………..
 • نقش انتی بیوتیک در پیشگیری از عفونت ادراری بعد از سنگ شکنی با امواج ضربه ای از خارج از بدن ( ESWL ) در بیماران مبتلا به سنگ کلیه با ادرار استریل
 • نقش انتی بیوتیک در پیشگیری از عفونت ادراری بعد از پروستاتکتومی از طریق مجرا ( TURP ) در بیماران مبتلا به هیپر پلازی خوش خیم پروستات ( BPH ) با ادرار استریل
 • بررسی میزان فراوانی انجام اپی زیوتومی و عوارض زودرس ناشی از ان در زایمانهای انجام شده در بیمارستان ………….
 • بررسی ارتباط بین گروههای خونی و اسم در بیماران مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی ریه در بیمارستان ………
 • بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به فلج ایدیوپاتیک عصب هفتم ( Bell`s Palsy ) در شهرستان ………. .
 • بررسی ارتباط سرطان سینه با استرسهای قبلی فرد
 • بررسی شاخصهای اپیدمیولوژیک بیماری التهابی روده در شهرستان …… از ابتدای فروردین ماه ….. تا پایان اسفندماه …..
 • بررسی فراوانی ایمنوهیستوشیمیایی پروتئین p53 در ادنو کارسینومای کولور کتال در بیماران مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی …….
 • مقایسه اثر درمانی دو روش مانور فیزیکی و درمان دارویی در درمان سرگیجه وضعیتی خوش خیم
 • بررسی فراوانی سزارین در خانمهای زیر ۴۵ سال پزشک ، دندانپزشک ، پرستار و ماما شاغل در شهر ….
 • بررسی مقایسه ای میزان شیوع استرس در دو گروه پرستاران بیمارستان ……. و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی……
 • بررسی اختلالات شخصیتی در دانش اموزان دبیرستانی دختر شهر ……
 • بررسی میزان موفقیت ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری با درمان چهار دارویی بیسموت ، مترونیدازول ، امپرازول ، اموکسی سیلین در مبتلایان به زخم پیتیک مراجعه کننده به بیمارستان……
 • بررسی فراوانی یافته های ترانس کرانیال داپلر در بیماران مبتلا به استروک ایسکمیک بستری شده در بیمارستان ……
 • بررسی سطح فریتین سرم در دو گروه بیماران تالاسمیک با دریافت دسفرال زیر جلدی و گروه بیماران تالاسمیک با دریافت دسفرال زیر جلدی به همراه دسفرال وریدی در هنگام تزریق خون در بیماران تالاسمی تحت پوشش بیمارستان طالقانی شهرستان …..
 • بررسی تاثیر تغییرات وزن مادر در سه تریمستر ( و عوامل وابسته به ان) به وزن بدو تولد نوزاد در دو مرکز بهداشت شهری و دو مرکز بهداشت روستایی استان گلستان
 • بررسی توزیع فراوانی مشاهدات حین عمل جراحی در مراجعین با شکم حاد به مرکز اموزشی – درمانی ۵اذر ……
 • بررسی ایمنوهیستو شیمیایی پروتئین P53 در بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به بیمارستان .. ….
 • بررسی اثر اسپلنوکتومی بر روی نیاز به تزریق خون در بیماران بتا تالاسمی مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی اطفال ……
 • بررسی عوامل جانبی داروی ایزوتروتینوئین در بیماران مبتلا به اکنه مراجعه کننده به کلینیک ….. و کلینیک خصوصی شهرستان …..
 • بررسی رابطه کهیر مزمن با عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان …..
 • بررسی تاثیر شروع زودهنگام اهن پروفیلاکسی در پیشگیری از انمی فقر اهن در شیرخواران ترم
 • بررسی تاثیر شروع زود هنگام اهن پروفیلاکسی در پیشگیری از انمی فقر اهن در شیر خواران پره ترم
 • بررسی ارتباط سرطان پستان با عوامل قاعدگی و تولید مثلی در خانمهای مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستانهای ……..شهر ……
 •  بررسی فراوانی کشت خون مثبت در مرکز اموزشی درمانی ……
 • بررسی فراوانی نسبی برخی عوامل مادری موثر در ایجاد عفونت زودرس نوزادی در نوزادان متولد شده در بیمارستان . …… .
 • بررسی فراوانی سابقه و وجود افت دهانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان و ارتباط ان با برخی عوامل مستعد ساز
 • بررسی فراوانی ایکتر روز اول نوزادی و علل ان در نوزادان متولد شده در بیمارستان …..
 • بررسی فراوانی اختلال خلقی دو قطبی تیپ I ( BMD ) و فراوانی اپیزودها و برخی عوامل مربوط به ان در بیماران مراجعه کننده به بخش اعصاب و روان بیمارستان ……..
 • بررسی مقایسه ای سابقه عمل جراحی ادنوتو نسیلکتومی در دانش اموزان مبتلا به اوتیت میانی و افراد سالم سنین ۱۴-۱۰ سال مدارس شهر ……..
 • تعیین توزیع فراوانی یافته های هیستوپاتولوژیکی بیوپسی کبد و ارتباط ان با یافته های سرولوژیک و سطح سرمی انزیم های کبدی در بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن در مرکز اموزشی درمانی …….
 • بررسی ساختار متدولوژی تحقیق پایان نامه های فارغ التحصیلان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی …….
 • بررسی میزان اگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ……. نسبت به بیماری ایذر در سال تحصیلی ……
 • بررسی میزان شیوع ، شدت و برخی از عوامل خطر افرین رتینوپاتی نارسی ، در نوزادان نارس ترخیص شده از بیمارستان ……
 • بررسی فراوانی اشکال بالینی عفونت در بیماران دیابتی بستری در مرکز اموزشی درمانی …..
 • نقش انتی بیوتیک پروفیلاکتیک در کاهش میزان عفونت کاتتر ورید مرکزی (شالدون) در بیماران دیالیزی مراجعه کننده به ……
 • بررسی توزیع فراوانی دیابت ، نارسایی مزمن کلیوی،مصرف کورتیکوستروئیدو سایر داروهای سرکوب کننده ایمنی و بدخیمی ، در بیمارانی که با تشخیص سل ریوی از ابتدای سال …… تا انتهای سال ….. در بیمارستان ….. شهرستان…… بستری بوده اند
 • مقایسه ایجاد اریتمی و میزان عملکرد بطنی بین گروه دریافت کننده استرپتو کیناز و گروه عدم دریافت این دارو در بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی مراجعه کننده به بیمارستان ……
 • تعیین ارزش تست CRP در تشخیص سریع باکتریوری و باکتریمی پس از سنگ شکنی برون اندامی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ……
 • بررسی عفونتهای کشت مثبت در بیماران بستری در ای سی یو در مرکز اموزشی درمانی ……
 • بررسی یافته های ازمایشگاهی ( B/C , u/C , u/A , ESR , CRP , CBC , diff ) در کودکان ۳ تا ۳۶ ماهه مراجعه کننده با تب بدون کانون مشخص به مرکز اموزشی درمانی طالقانی گرگان در سالهای…..
 • تعیین علل افیوژن پلورال اگزوداتیو با غلبه لنفوسیت در بررسی توراکوسنتز و بیوپسی پلور در ۵ سال اخیر در بیمارستان ……
 • بررسی توزیع فراوانی اتوایمیونیتی دراختلالات اندازه و عملکرد تیروئیددر۱۵۰بیمار مبتلا به گواتر مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان …….
 • بررسی علل کوتاهی قد در ۱۰۰ کودک مبتلا به کوتاهی قد مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان طالقانی
 • تعیین میانگین نیترات ، نیتریت و سختی اب اشامیدنی براساس میزان شیوع سرطانهای مری و معده در مناطق شهری استان …. طی …..
 • بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک توزیع سل خارج ریوی در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان …..
 • بررسی اپیدمیولوژیک ناهنجاری های مادرزادی بدوتولد در نوزادان متولد شده در بیمارستان ……
 • بررسی همبستگی هاپیرتروفی بطن چپ در اکوکاردیوگرافی با یافته های چشمی و کلیوی در بیماران مبتلا به فشار خون
 • بررسی میزان شیوع و علل سزارین در زنان اول زا در بیمارستان ….. طی ….
 • بررسی پیش اگهی نوزادان زودرس با وزن بسیار پایین بستری شده در بخش مراقبت های ویژه نوزادان مراکز اموزشی درمانی دزیانی و کودکان …….
 • بررسی چگونگی درمان اسم براساس ازمون کنترل اسم ( ACT ) در بیماران مبتلا به اسم مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی …….
 • بررسی بالینی حملات گذرای ایسکمی مغزی مکرر و فزاینده و تحت درمان با هپارین در بخش اورژانس اعصاب بیمارستان …….
 • مقایسه ای اثر دسموپرسین استنشاقی و پتدین هر کدام به تنهایی و توام در میزان کاهش درد در بیماران با کولیک کلیوی حاد
 • بررسی ارتباط بین دیابت ، هیپوتیروئیدی ، هیپوکلسمی ، نارسایی ادرنال و سطح فریتین سرم در بیماران بتا تالاسمی ماژور-مرکز ……
 • تعیین شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در دانش اموزان دختر و پسر دبستانی شهر ……..
 • مقایسه عوامل خطر جفت سرراهی و چسبندگی غیرطبیعی جفت در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان …..
 • بررسی نگرش بیماران اسمی نسبت به استفاده از اسپری های استنشاقی ( MDI ) و نحوه استفاده از ان
 • بررسی میزان پاسخدهی به واکسیناسیون هپاتیت B در بیماران دیالیزی مرکز آموزشی و درمانی …. شهرستان …..
 •  بررسی شیوع افسردگی در مراجعه کنندگان به درمانگاه ترک اعتیاد بیمارستان ……..
 • بررسی بروز عوارض پس از بیهوشی در اطاق ریکاوری در بیماران جراحی در بیمارستان ……..
 • بررسی شیوع خود ایمنی(اتوایمنوسیته) در بیماران مبتلا به دیابت تیپ۲ همراه با اختلال در عملکرد یا اندازه تیروئید
 • بررسی مفایسه ای اثر بخشی دو داروی لیندان و ایتاکس در درمان بیماران مبتلا به شپش سر در روستای ……
 • بررسی بیماران با خونریزی مغزی غیر تروماتیک بستری شده در بیمارستان ……
 • بررسی نقش سیتولوژی آسپیراسیون سوزنی ظریف در تشخیص توده های پستان بر اساس مطالعه هیستوپاتولوژی ضایعه
 • بررسی سه ساله یافته های سیتو پاتولوژیک پاپ اسمیر درمراجعین به مرکز آموزشی-درمانی ……
 • بررسی میزان تداوم استفاده از IUD در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر …..
 • بررسی فراوانی سندرم پیش از قاعدگی در بین دانشجویان پزشکی و کارکنان بخش اداری دانشکده پزشکی …..
 • تعیین ارزش اندازه گیری میوگلوبین سرم (به روش ایمنوکروماتوگرافی) در تشخیص و افتراق سندرم های کروناری حاد
 • بررسی برخی عوامل مهم و مرتبط در ۱۰۰ مورد عفونت ادراری در کودکان کمتر از ….. سال
 • بررسی اختلاف وزن دو قل در بارداریهای دوقلویی با احتمال زایمان زودرس در زنان باردار با حاملگی دوقلویی مراجعه کننده به بیمارستان و زایشگاه مرکز آموزش درمانی …….
 • بررسی فراوانی ضایعات مری و معده در اندوسکوپی و بیوپسی بیماران مراجعه کننده به مرکز اموزش درمانی ……
 • بررسی نتایج درمان جراحی کلاب فوت مادرزادی در شهرستان ……
 • بررسی مقایسه ای اثر امنیوتومی زودرس بر سیر زایمان مادران nulligravid نسبت به سیر زایمان در مادران nulligravid با پارگی خودبخود پرده های جنینی
 • بررسی پایداری عناصر بیوشیمیایی خون در خلال نگهداری سرم در ازمایشگاه بالینی
 • بررسی فراوانی همراهی هپاتیت و اختلالات کبدی با بیماری لیکن پلان در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان ……
 • بررسی شیوع اسیب ارگانهای داخل شکمی به دنبال ترومای نافذ در بیماران بستری شده در بیمارستان …….
 • مقایسه تیتر انتی بادی های ضد بروسلوز در مبتلایان به بروسلوزو گروه شاهد و تعیین خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به بروسلوز در مرکز اموزشی درمانی ……
 • بررسی مقایسه ای اثرات داروهای لیدوکائین و پروپرانولول در فشار خون و ضربان قلب در حین لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل نای در بیماران بستری جهت عمل الکتیو در بیمارستان ……
 • توزیع فراوانی استئوپروزیس در بیماران پست مونوپوزال مبتلا به ارتریت روماتوئید و برخی عوامل موثر بر ان
 • بررسی شیوع افسردگی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت …….
 • بررسی مقایسه ای سطح سرمی انتی ژن اختصاصی پروستات ( PSA ) در افراد بدون علامت با بیماران علامت دار پروستات در مراجعه کنندگان به درمانگاه سرپایی و بیماران بستری در بیمارستان تخصصی ….
 • بررسی کلینیکی و پارکلینیکی بیماران Ischemic Stroke طی یک دوره ۶ماهه در بیمارستان . ….
 • بررسی رابطه سزارین و سقط قبلی با جفت سرراهی در زایمانهای سزارینی بیمارستان ……..
 • بررسی موارد تیمپانوماستوئیدکتومی در بیمارستان …….
 • بررسی توزیع فراوانی عوارض چشمی در بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان کودکان …..
 • مقایسه اثر آلفا بلو کرهای تامسولوسین و ترازوسین در دفع سنگهای حالب پس از ESWL در بیماران مراجعه کننده در شهرستان ……
 • بررسی ارتباط چاقی با بالا بودن چربیهای خون در بیماران دیابتی تیپ II
 • بررسی مقایسه ای یافته های اندوسکوپی و هیستو پاتولوژی بدخیمی های معده در بیماران مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی …….
 • بررسی اولین یافته های گرافی قفسه سینه و اولین یافته های ازمایشگاهی در نوزادانی که با دیسترس تنفسی از بدو تولد به بیمارستان……. ارجاع شدند .

دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟