مستند چند همسری "مثل خواهر" (قسمت پنجم)

  دوشنبه، 09 دی 1398
مستند چند همسری "مثل خواهر"  (قسمت پنجم)
ساعد نیوز: مستند در مورد زندگی 4 هوو است که با هم در یک خانه زندگی میکنند و و از خواهر به هم نزدیک تر هستند این زنان 7 فرزند دارند و از زندگی خود با شوهرشان راضی و خوشحال هستند

دیدگاه ها