(عکس) متن جنجالی و کنایه آمیز آزاده نامداری

  پنجشنبه، 28 شهریور 1398
(عکس) متن جنجالی و کنایه آمیز آزاده نامداری
ساعد نیوز: پست جدید کنایه آمیز آزاده نامداری در صفحه شخصی خود

آزاده نامداری با انتشار این عکس نوشت:

به عهدمان وفا کنیم.
امروز اگر خیلی از هم نسلان من کنار کشیده اند، مهاجرت کرده اند، تنهایند، درد دارند اما ساکتند برای این است که «تو» به عهدت وفا نکردی، تو که باورهایمان را به حرفهایت گره زده بودیم
پ.ن.۱تو را هرطور دوست دارید تفسیر کنید
پ.ن۲.می دانم حال عمومی دلگیر است

تصویر

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید