(فیلم) نحوه سرو غذا و دارو در بیمارستان چینی

  چهارشنبه، 30 بهمن 1398
(فیلم) نحوه سرو غذا و دارو در بیمارستان چینی
ساعد نیوز: به نحوه سرو غذا و دارو در بیمارستان ساخته شده ظرف ۹ روز در چین جهت درمان بیماران مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا توجه نمایید.

دیدگاه ها