نحوه ارزیابی مصاحبه دکتری

  دوشنبه، 03 اردیبهشت 1397   کد خبر 4939
نحوه ارزیابی مصاحبه دکتری
ساعد نیوز در مقالات مختلف خود جنبه های مختلف مصاحبه دکتری را بررسی کرده است. در این مقاله در مورد نحوه ارزیابی مصاحبه دکتری بحث می کند و شما را با نحوه این ارزیابی بیشتر آشنا می کند.

تمامی داوطلبین دوره دکتری می بایست از مرز دو آزمون و سنجش عبور کنند. ابتدا باید در آزمون رقابتی کتبی شرکت کنند و نمره و رتبه قابل قبول را کسب کنند سپس دعوت به مصاحبه می شوند و باید در مقابل داوران و اساتیدی در دانشگاه انتخابی خود حاضر شوند و توسط آنان مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرند. به این سبب و به دلیل تاثیر 50 درصدی، مصاحبه دکتری و موفقیت در ان تاثیر بالایی در پذیرش دانشجو در مقطع دکتری دارد. ساعدنیوز در مقالات مختلف خود جنبه های مختلف مصاحبه دکتری را بررسی کرده است. در این مقاله در مورد نحوه ارزیابی مصاحبه دکتری بحث می کند و شما را با نحوه این ارزیابی بیشتر آشنا می کند.

نحوه ارزیابی مصاحبه دکتری چگونه است؟

بر اساس آخرین آیین نامه وزارت علوم در سال های گذشته فرم امتیاز دهی و نحوه ارزیابی مصاحبه دکتری به صورت زیر می باشد. در این امتیاز بندی  سوابق آموزشی 30 درصد، سوابق پژوهشی 40 درصد و ارزیابی جلسه دفاع نیز 30 درصد نمره اختصاص داده شده است.

سوابق پژوهشی با ارزش کلی 40 امتیاز

 

مواردی که مورد ارزیابی واقع می شوند

سقف امتیاز

شیوه ارزیابی

1

 مقالات علمی – پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی

گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

برگزیدگان در جشنواره علمی معتبر

 

22

 

  • هر مقاله تا ۷ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء
  • گواهی ثبت اختراع بین المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز
  • برگزیدگی داخلی تا ۳ و خارجی تا ۷ امتیاز

2

مقالات علمی – ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی

6

هر مقاله تا ۲ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء

3

مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر (داخلی یا خارجی)

4

خارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز

4

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

4

 

5

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

4

عالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز

مجموع

40

 

سوابق آموزشی با ارزش 30 امتیاز

 

مواردی که مورد ارزیابی واقع می شوند

سقف امتیاز

شیوه ارزیابی

1

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی

6

طبق نظر شورای مصاحبه کننده

2

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

5

طبق نظر شورای مصاحبه کننده

3

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

3

طبق نظر شورای مصاحبه کننده

4

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

3

طبق نظر شورای مصاحبه کننده

5

مدرک زبان معتبر

8

 

6

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

5

رتبه ۱ تا ۳، ۵ امتیاز.  رتبه ۴ تا ۶، ۴ امتیاز، رتبه ۷ تا ۹، ۳ امتیاز، رتبه ۱۰ تا ۱۲، ۲ امتیاز، رتبه ۱۳ تا ۱۵، ۱ امتیاز

مجموع

30

 

درنهایت 30 امتیاز مصاحبه دکتری

نوع فعالیت

امتیاز

نحوه ارزیابی

جمع امتیاز آزمون تخصصی یا مصاحبه

۳۰

بر اساس فراخوان دانشگاه (اطلاعیه منتشره)


دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/