نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته اتاق عمل در مقطع کارشناسی ارشد

  دوشنبه، 04 تیر 1397   کد خبر 8876
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته اتاق عمل در مقطع کارشناسی ارشد
ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد رشته اتاق عمل

نمونه کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد رشته اتاق عمل

   ظرفیت پذیرش رشته اتاق عمل در آزمون کارشناسی ارشد 96-97

دانشگاهدولتیدوره شهریه پردازجمع کل
اصفهان549
ایران448
شیراز448
کرمانشاه606
مازندران606
یزد606
جمع کل311243

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/