نوزادی با دو دهان متولد شد!

  شنبه، 10 خرداد 1399
نوزادی با دو دهان متولد شد!
ساعد نیوز : یک نوزاد دختر که با دهان دوم متولد شده بود، تحت عمل جراحی قرار گرفته است. این عمل موفقیت آمیز بوده است.
تصویر
تصویر

دیدگاه ها
تیتر امروز