(فیلم) پیش‌بینی نابغه جنگی از جنگ میان ایران و آمریکا

  چهارشنبه، 22 خرداد 1398
(فیلم) پیش‌بینی نابغه جنگی از جنگ میان ایران و آمریکا
ساعد نیوز: شهید حسن باقری: حتی آمریکا به مخیله اش خطور نمی دهد، تهاجم نظامی مستقیم بخواهد به ایران بکند.
 
 

 


دیدگاه ها