پنجمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

  چهارشنبه، 17 بهمن 1397   کد خبر 24211
پنجمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن
ساعد نیوز: پنجمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن توسط دانشگاه یزد برگزار می شود.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز:پنجمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربرد های آن توسط دانشگاه یزد با همکاری قطب علمی داده های ترتیبی و انجمن آمار ایران در تاریخ 29 و 28 فروردین ماه 1398 برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: ریاضیات و آمار

برگزار کننده :دانشگاه یزد

شهر  برگزاری: یزد

محور های سمینار

 • توزیع های طول عمر و استنباط آماری
 • .آزمون های طول عمر تسریع یافته
 • .الگوهای تعمیر و نگهداری سیستم ها
 • .قابلیت اعتماد سیستم های منسجم
 • ترتیب های تصادفی در قابلیت اعتماد
 • قابلیت اعتماد شبکه ها
 • .قابلیت اعتماد در پزشکی و تحلیل بقا
 • روش های بیزی در قابلیت اعتماد
 • مطالعات موردی در قابلیت اعتماد
 • مدل های تنش-مقاومت
 • بهینه سازی در قابلیت اعتماد
 • تحلیل داده های طول عمر
 • فرایندهای تصادفی در قابلیت اعتماد
 • داده کاوی در قابلیت اعتماد
 • الگوریتم ها و روش های محاسباتی در قابلیت اعتماد
 • وابستگی و توابع مفصل در قابلیت اعتماد
 • تحلیل ریسک در قابلیت اعتماد
 • قابلیت اعتماد داده های فرسایشی
 • قابلیت اعتماد نرم افزار
 • مفاهیم سالخوردگی

زمان برگزاری سمینار:28 و 29 فروردین98

آخرین مهلت ارسال مقالات: 1 اسفند ماه 1397

ایمیل:stat@confs.yazd.ac.ir

تلفن:03538209826

سایت همایش:http://wosdce.um.ac.ir

تصویر
 

دیدگاه ها