قیمت انواع سکه پارسیان امروز یکشنبه 19 اسفند 97

  یکشنبه، 19 اسفند 1397   کد خبر 27231
قیمت انواع سکه پارسیان امروز یکشنبه 19 اسفند 97
ساعد نیوز: قیمت انواع سکه پارسیان امروز یکشنبه 19 اسفند 97

قیمت سکه پارسیان با عیار 750 بدون لحاظ مالیات بر ارزش افزوده


 

پارسیان 100 سوت

 

پارسیان 200 سوت

 

پارسیان 300 سوت

49,5۰۰

 

94,5۰۰

 

۱39,5۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 400 سوت

 

پارسیان 500 سوت

 

پارسیان 600 سوت

۱84,5۰۰

 

229,5۰۰

 

۲74,5۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 700 سوت

 

پارسیان 800 سوت

 

پارسیان 900 سوت

319,5۰۰

 

364,0۰۰

 

409,0۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 1گرم

 

پارسیان 1.1گرم

 

پارسیان 1.2گرم

454,0۰۰

 

499,0۰۰

 

544,0۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 1.3گرم

 

پارسیان 1.4گرم

 

پارسیان 1.5گرم

589,0۰۰

 

634,0۰۰

 

679,0۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 1.6گرم

 

پارسیان 1.7گرم

 

پارسیان 1.8گرم

724,0۰۰

 

769,0۰۰

 

814,0۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 1.9گرم

 

پارسیان 2گرم

 

پارسیان 2.1گرم

859,0۰۰

 

904,00۰

 

949000

 

 سکه های پارسیان شمش با عیار 995


 

 

پارسیان شمش0.5گرم

 

پارسیان شمش1گرم

 

پارسیان شمش1.5گرم

314,600

 

613,0۰۰

 

911,2۰۰

 
 

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید