سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

قیمت انواع سکه پارسیان امروز یکشنبه 21 بهمن 97

  یکشنبه، 21 بهمن 1397   کد خبر 24501
ساعد نیوز: قیمت انواع سکه پارسیان امروز یکشنبه 21 بهمن 97
قیمت انواع سکه پارسیان امروز یکشنبه 21 بهمن 97

قیمت سکه پارسیان با عیار 750 بدون لحاظ مالیات بر ارزش افزوده


 

پارسیان 100 سوت

 

پارسیان 200 سوت

 

پارسیان 300 سوت

۴3,5۰۰

 

83,0۰۰

 

۱22,5۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 400 سوت

 

پارسیان 500 سوت

 

پارسیان 600 سوت

۱61,5۰۰

 

201,0۰۰

 

۲40,5۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 700 سوت

 

پارسیان 800 سوت

 

پارسیان 900 سوت

۲79,5۰۰

 

318,5۰۰

 

۳58,0۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 1گرم

 

پارسیان 1.1گرم

 

پارسیان 1.2گرم

398,0۰۰

 

437,0۰۰

 

476,5۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 1.3گرم

 

پارسیان 1.4گرم

 

پارسیان 1.5گرم

516,0۰۰

 

۵55,5۰۰

 

594,5۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 1.6گرم

 

پارسیان 1.7گرم

 

پارسیان 1.8گرم

634,0۰۰

 

۶73,5۰۰

 

712,5۰۰

 

 

 

 

 

پارسیان 1.9گرم

 

پارسیان 2گرم

 

پارسیان 2.1گرم

۷52,0۰۰

 

791,5۰۰

 

830,5۰۰

 

 سکه های پارسیان شمش با عیار 995


 

 

پارسیان شمش0.5گرم

 

پارسیان شمش1گرم

 

پارسیان شمش1.5گرم

277,2۰۰

 

538,2۰۰

 

799,2۰۰

 
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری