رشته ها و گرایش های دوره کارشناسی گروه علوم انسانی

  سه شنبه، 30 مرداد 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
رشته ها و گرایش های دوره کارشناسی گروه علوم انسانی
ساعد نیوز: با رشته ها و گرایش های مختلف رشته علوم انسانی در مقطع کارشناسی آشنا شوید.

رشته ها و گرایش های گروه علوم انسانی

ردیف رشته گرایش
1 کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق  
2 ادبیات داستانی  
3 ادیان و مذاهب  
4 باستان شناسی  
5 تاریخ  
6 تاریخ اسلام  
7 علوم ورزشی علوم انسانی ورزش
علوم زیستی ورزش
8 مدیریت بازرگانی  
9 حقوق  
10 دبیری جغرافیا  
11 راهنمایی و مشاوره -
فعالیت های پرورشی
مشاوره
12 روابط عمومی  
13 روانشناسی  
14 روزنامه نگاری  
15 علوم اجتماعی ارتباطات اجتماعی
برنامه ریزی اجتماعی
برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه
پژوهشگری علوم اجتماعی
تعاون و رفاه اجتماعی
خدمات اجتماعی
مددکاری اجتماعی
مردم شناسی
مطالعات امنیتی
16 علوم اقتصادی اقتصاد بازرگانی
اقتصاد پول و بانکداری
اقتصاد حمل و نقل
17 علوم تربیتی آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی
آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
آموزش و پرورش کودکان استثنایی
تکنولوژی آموزشی
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
18 علوم سیاسی -
مطالعات امنیتی
19 علوم قضایی  
20 علم اطلاعات و دانش شناسی  
21 مطالعات خانواده  
22 معارف اسلامی -
فقه و اصول
23 مدیریت بازرگانی  
24 فلسفه  
25 اقتصاد اسلامی  
26 فناوری اطلاعات و ارتباطات  
27 زبان و ادبیات فارسی  
28 دبیری زبان و ادبیات فارسی  
29 زبان و ادبیات عرب  
30 فقه و حقوق اسلامی  
31 فقه و حقوق حنفی  
32 فقه و حقوق امامی  
33 فقه و حقوق شافعی  
34 حکمت اسلامی و فلسفه  
35 خبرنگاری  

 


دیدگاه ها