ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) سانسور عجیب تصاویر مرحوم هاشمی رفسنجانی در برنامه تلویزیونی

  چهارشنبه، 01 اردیبهشت 1400
(فیلم) سانسور عجیب تصاویر مرحوم هاشمی رفسنجانی در برنامه تلویزیونی
ساعد نیوز: مستند ضد مذاکراتی پایان بازی هم زمان با مذاکرات برجامی وین از صداوسیما پخش شد، نکته قابل توجه در این مستند حذف حضور مرحوم هاشمی رفسنجانی در دیدار Crisis Group بود.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/