ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) سهمیه بنزین افزایش یافت

  دوشنبه، 02 دی 1398
(فیلم) سهمیه بنزین افزایش یافت
ساعد نیوز: مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهریاز افزایش سهمیه بنزین خبر داد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/