ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) شرایط عجیب یک بانک برای وام ازدواج

  سه شنبه، 27 مهر 1400
(فیلم) شرایط عجیب یک بانک برای وام ازدواج
ساعد نیوز: یک بانک برای وام ازدواج ۵۰ برگ A4، کپی تمام صفحات شناسنامه را خواسته این در حالیست که طبق بخشنامه سازمان اداری استخدامی، گرفتن کپی از ارباب رجوع، از سال گذشته ممنوع است زیرا همه این موارد در سامانه وجود دارد.


دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/