(فیلم) سخنگوی دولت هدف از ترور شهید فخری‌زاده را تشریح کرد

  سه شنبه، 11 آذر 1399
(فیلم) سخنگوی دولت هدف از ترور شهید فخری‌زاده را تشریح کرد
ساعد نیوز: ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: ناامید کردن مردم از دستیابی به پیروزی در به عقب راندن فشار حداکثری، ایجاد سردرگمی در استراتژی ایران و مسدودکردن روزنه‌های صلح از اهداف این ترور بود.

دیدگاه ها
تیتر امروز   
/
/
/
/
/
/