سرقت زنجیر طلا از گردن یک شهروند در روز روشن!

  شنبه، 17 خرداد 1399
سرقت زنجیر طلا از گردن یک شهروند در روز روشن!
ساعد نیوز : زنجیر طلای یک شهروند در روز روشن توسط یک سارق به سرقت برده شد.

دیدگاه ها