تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  دوشنبه، 24 اردیبهشت 1397   کد خبر 6633
ساعد نیوز: دانشجویان رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.
تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سازمان سنجش برای تمامی داوطلبانی که در آزمون دکتری 97 ثبت نام کرده اند ، کارنامه آزمون دکتری منتشر می کند . در این کارنامه اطلاعاتی مانند تراز داوطلب وجود دارد که از درصد دروس و استفاده از روش های آماری محاسبه می شود. تراز داوطلب با توجه به آخرین آزمون برگزار شده در سازمان سنجش تخمین زده می‌شود و به دانشجو تراز حدودی در دانشگاه دولتی اعلام می‌شود. یعنی تراز علمی با توجه به تعداد شرکت کنندگان، به طور واقعی محاسبه می‌شود.

در آزمون دکتری عدد رتبه صرفا نشانگر عملکرد داوطلب نسبت به سایرین است و ملاک سنجش داوطلب در کنکور دکتری ،تراز وی است در نتیجه اطلاعات مطلب زیر بر پایه تراز داوطلبان می باشد. 

داوطلبان می توانند تراز خود را که در کارنامه دکتری 97 ، توسط سازمان سنجش محاسبه شده است ، با تراز های ارائه شده در جدول زیر، مقایسه نمایند و از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته دکتری 97 ، مطلع گردند. 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری به تفکیک دانشگاه های مختلف به شرح زیر می باشد :

نام دانشگاه یا موسسهدورهنمره حدنصاب دانشگاه
جغرافیا و برنامه ریزی شهری / دانشگاه تهراننوبت دوم4500
جغرافیا و برنامه ریزی شهری / دانشگاه تبریزنوبت دوم3999
جغرافیا و برنامه ریزی شهری / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلنوبت دوم3790
جغرافیا و برنامه ریزی شهری / دانشگاه شهید بهشتی - تهرانپردیس خودگردان3489
جغرافیا و برنامه ریزی شهری / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز كرج صرفاً ورودی های امسال در تهران)پردیس خودگردان3342
جغرافیا و برنامه ریزی شهری / دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلات تکمیلی تهرانپیام نور3086
جغرافیا و برنامه ریزی شهری / دانشگاه تبریزمشترک2516
جغرافیا و برنامه ریزی شهری / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان كیش)پردیس خودگردان2058

دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟