ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) طرح مجلس برای اختیاری کردنِ سربازی

  جمعه، 15 اسفند 1399
(فیلم) طرح مجلس برای اختیاری کردنِ سربازی
ساعد نیوز: نمایندگان مجلس طرحی را درباره خدمت سربازی مطرح کرده اند که در آن خدمت سربازی اختیاری و مدت آن به ۵ سال افزایش می‌باید.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/