(فیلم) تصادف هایی که رانندگان از مرگ نجات می یابند

  پنجشنبه، 25 آذر 1400
(فیلم) تصادف هایی که رانندگان از مرگ نجات می یابند
ساعد نیوز: تصادف‌های رانندگی همیشه مرگبار نیستند و گاهی با تلفات مالی و آسیب به خودرو، خاتمه پیدا می‌کنند.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/
/
/