ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) تصادف یک اتومبیل با دکه بلیت فروشی 

  پنجشنبه، 18 آذر 1400
(فیلم) تصادف یک اتومبیل با دکه بلیت فروشی 
ساعد نیوز: یک دستگاه خودرو به محل تجمع چند شهروند اوکراینی در کنار دکه بلیت فروشی برخورد کرد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/