کارگروه بحران بین المللی سازمان ملل: آمریکا مخرب و چین تشنه قدرت است!

  یکشنبه، 06 مهر 1399   کد خبر 103874
کارگروه بحران بین المللی سازمان ملل: آمریکا مخرب و چین تشنه قدرت است!
ریچارد گووان رئیس کارگروه بحران بین المللی سازمان ملل متحد در گفتگو با رویترز گفته است که دنیا از چالش قدرت میان آمریکا و چین خسته شده است. آمریکا مخرب است و چین، تشنه قدرت! به اعتقاد گووان، آمریکا و چین به جای همکاری سازنده با همدیگر برای ساختن دنیایی بهتر در حال سوق دادن جهان به سوی بحرانی عظیم هستند.

به گزارش ساعد نیوز به نقل از رویترز، رئیس جمهور کشور کوچک ایالات فدرال میکرونژا در غرب اقیانوس آرام در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از چین و ایالات متحده آمریکا به دلیل عدم تعهدشان به مأموریت های این دو قدرت بزرگ در جهان به شدت انتقاد کرد. رئیس جمهور میکونژا که 112 هزار نفر جمعیت دارد، گفت، آمریکا و چین باید جهان را مدیریت کنند و برای کشورهای کوچک تکیه گاه باشند ولی این دو کشور تصمیم گرفته اند امکاناتی که در دسترس شان هست را در راستای تخریب چهره یکدیگر به کار ببندند. ریچارد گووان رئیس کارگروه بحران بین المللی سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده است که نبود قدرت مسئول در عرصه های بین المللی باعث شده است که رهبران جدیدی در جهان به عرصه برسند. فرانسه به رهبری امانوئل مکرون بی توجه به آمریکا و چین اخیراً در بسیاری از بحران های بین المللی حضور فعال دارند. حضور مکرون در بیروت بعد از انفجار آگوست یکی از نمودهای افول نفوذ چین و آمریکا در مجامع بین المللی است.

به گزارش ساعد نیوز، ترامپ چین را یک استعمارگر بزرگ خطاب می کند که اقتصاد آمریکا را ورشکسته کرده است. ترامپ می گوید اگر بایدن به ریاست جمهوری آمریکا دست پیدا کند، آمریکا مستعمره چین خواهد شد. این در حالی است که چین اتهامات ترامپ را واهی دانسته است و ترامپ را مجکوم کرده است.


دیدگاه ها