(فیلم) واکنش مجری تلویزیون به دریافت دنا پلاس توسط نمایندگان مجلس

  سه شنبه، 01 مهر 1399
(فیلم) واکنش مجری تلویزیون به دریافت دنا پلاس توسط نمایندگان مجلس
ساعد نیوز: مجری برنامه زنده تلویزیونی در مورد دریافت دناپلاس توسط نمایندگان مجلس صحبت به میان آورد و آن را مورد انتقاد قرار داد.

دیدگاه ها