ویدیویی دیگر از قدرت انفجار بیروت!

  شنبه، 18 مرداد 1399
 ویدیویی دیگر از قدرت انفجار بیروت!
ساعد نیوز: فیلمی جدید از لحظه انفجار بیروت و قدرت انفجار متاسفانه حجم خسارت‌ها فراتر از تصورهاست.

دیدگاه ها