ساعدنیوز
ساعدنیوز

وضعیت رشته های بالینی و علوم پایه در فراخوان جذب هیئت علمی پزشکی

  شنبه، 09 آذر 1398   کد خبر 51773
وضعیت رشته های بالینی و علوم پایه در فراخوان جذب هیئت علمی پزشکی
ساعد نیوز: رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت با اشاره به شانزدهمین فراخوان جذب هیئت علمی گروه علوم پزشکی گفت: میزان جذب در رشته های بالینی بیشتر از رشته های علوم پایه است.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، دکتر سیدعلی حسینی افزود: اعلام نیازهای دانشگاه های علوم پزشکی برای شانزدهمین فراخوان جذب هیئت علمی گروه علوم پزشکی مشخص شده است و ۵۵ درصد به رشته های بالینی و ۴۵ درصد به رشته های علوم پایه اختصاص دارد.

وی افزود: در این دوره از فراخوان جذب هیئت علمی گروه علوم پزشکی به دانشگاه های کم برخوردار توجه بیشتری شده است و سعی شده که ترمیم هرم هیئت علمی در این دانشگاه ها بهتر انجام شود.

حسینی یادآور شد: با توجه به میزان بازنشستگی زیاد در دانشگاه های بزرگ اما سعی کردیم که به دانشگاه های کوچک تر در فراخوان بیشتر توجه کنیم.

رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: میزان تربیت نیروی فوق تخصصی در دانشگاه های بزرگ بیشتر است و دانشگاه های کوچک تر بیشتر دانشجویان دوره های کارشناسی را تربیت می کنند و با توجه به این موضوع که میزان هیئت علمی گروه های تخصصی و فوق تخصصی در حد مناسبی است، سعی شده است که در هرم هیئت علمی دانشگاه های کوچک تر ترمیم بیشتری صورت گیرد.


دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/