ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) زمان اثربخشی واکسن کوو ایرانی و تولید انبوه آن چه زمانی است؟

  چهارشنبه، 06 اسفند 1399
(فیلم) زمان اثربخشی واکسن کوو ایرانی و تولید انبوه آن چه زمانی است؟
ساعد نیوز: معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی در اخبار شبکه یک درباره زمان اثربخشی واکسن کوو ایرانی و تولید انبوه آن صحبت کرد. 

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/