(فیلم) زمان وصل شدن اینترنت از زبان سخنگوی دولت

  سه شنبه، 28 آبان 1398
(فیلم) زمان وصل شدن اینترنت از زبان سخنگوی دولت
ساعد نیوز: علی ربیعی در نشست خبری، از زمان وصل شدن اینترنت سخن گفت.


دیدگاه ها