دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود ریمیکس عزیز بشین به کنارم 2 از روزبه بمانی

عزیز بشین به کنارم 2

متن ریمیکس عزیز بشین به کنارم 2 از روزبه بمانی
سر کوه بلند تا کی نشینم عزیز بشین به کنارم که لاله سر زنه گل را بچینم عزیز بشین به کنارم گلای سرخ و سفید بر هم تنیده عزیز بشین به کنارم نمیدونم کدوم گل رو بچینم عزیز بشین به کنارم عزیز بشین به کنارم ز عشقت بیقرارم جون تو طاقت ندارم حالا مرو از کنارم حالا مرو از کنارم به خدا دوست میدارم به خدا به خدا به خدا دوست میدارم کنون که میروی هموارو هموار عزیز بشین به کنارم نمیترسی که بر پایت بره خار عزیز بشین به کنارم اگر خاری خوره سوزن ندارم عزیز بشین به کنارم به مژگون برکنم ای جونه غمخوار عزیز بشین به کنارم عزیز بشین به کنارم ز عشقت بیقرارم جون تو طاقت ندارم حالا مرو از کنارم حالا مرو از کنارم به خدا دوست میدارم به خدا به خدا به خدا دوست میدارم گل سرخ و سفیدوم دسته دسته عزیز بشین به کنارم میونه سنگ مرمر ریشه بسته عزیز بشین به کنارم الهی بشکنه اون سنگه مرمر عزیز بشین به کنارم که یار نازنین تنها نشسته عزیز بشین به کنارم عزیز بشین به کنارم ز عشقت بیقرارم جونه تو طاقت ندارم حالا مرو از کنارم حالا مرو از کنارم به خدا دوست میدارم به خدا به خدا به خدا دوست میدارم ریمیکس روزبه نعمت الهی عزیز بشین به کنارم
دانلود ریمیکس عزیز بشین به کنارم 2 از روزبه بمانی
عزیز بشین به کنارم 2
00:00
/
/
/
/
/
/
/
/