دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ چی باگوم از مهدی علیزاده


متن آهنگ چی باگوم از مهدی علیزاده
اصلا ندانوم چی باگوم درد_ مونه به کی باگوم بهتره که کپ نزنوم به راست به چپ نزنوم از روزی که گم ببم نوکر_ مردم ببم یه عمره تو سرابوم بجور خانه خرابوم گل_ جوانیم رو به پای تو بنم یار توام مره دسویتی اسه ببم گرفتار گل_ جوانیم رو همه پرپر هکردوم به کی باگوم شب و روز با برمه سر هکردوم اصلا ندانوم چی باگوم دردمونه به کی باگوم بهتره که گپ نزنوم به راست به چپ نزنوم
دانلود آهنگ چی باگوم از مهدی علیزاده
چی باگوم
00:00
/
/
/
/
/
/