دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ دخت هزاره از موهان بند


متن آهنگ دخت هزاره از موهان بند
ده آغیل آبرو داره دیده مه قشنگه رنگ و روی داره دیده مه ز خوبی های عالم هر چه دیدی همه ره یک ب یک داره دیده مه ب غیر از تو دگر کس یار مه نیه دوایه ای دل بیمار مه نیه مره قسم دمو چشمای نور بند ب از تو زندگی ده کار مه نیه --- مردم موگه سفر موره دیده مه ازینجی خون جیگر موره دیده مه مه پرسیدوم نگفت مورو نموروم گمانمه ب خبر موره دیده مه ده آغیل آبرو داره دیده مه ....
دانلود آهنگ دخت هزاره از موهان بند
دخت هزاره
00:00
/
/
/
/
/
/
/
/