دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ پرسپولیس از نیما پاشا


متن آهنگ پرسپولیس از نیما پاشا
صدر جدول قرمزه همیشه قهرمانی داره عادی میشه میدونیم امسالم پنجمیشه چن ساله که پرچم بالاس خاطرمون ارزوی خیلییاس هرچی جامه اینجا واسه ماس تیم تیم خاص اسیاس شیش تا شیش تا میزنیم به حریفامون اخه نمیتونی که بپری بامون قهرمانی که توی خونمونه ارزوی شماها خاطرمونه چن ساله که پرچم بالاس خاطرمون ارزوی خیلییاس هرچی جامه اینجا واسه ماس تیم تیم خاص اسیاس پنج ساله که یک ایرانیم حالا حالا ماقهرمانیم ارتش سرخ اسیاییم سرور همه ی خوباییم
دانلود آهنگ پرسپولیس از نیما پاشا
پرسپولیس
00:00
/
/
/
/
/
/