ساعدنیوز
ساعدنیوز
دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ وطنم ایران از حسین خضر

وطنم ایران

متن آهنگ وطنم ایران از حسین خضر
اول ایرانی دوم یه کوردم به جات میخونم تا که نمردم مثل تو منم شیعه آیینم فرزند پاک این سرزمینم سازش ناپذیر است استعمارم دشمن میکشم مرد پیکارم ترکم بلوچم خوزستانیم عرب ترکمان یا سیستانیم لر اندکستان ایل بختیارم آرش زمان من کماندارم نژاد کاوه ای ایران زمینم من مرزبان این سرزمینم
دانلود آهنگ وطنم ایران از حسین خضر
وطنم ایران
00:00
/
/
/
/
/
/