اول آذر روز اصفهان: شهر تاریخ، فرهنگ و ادب

  شنبه، 01 آذر 1399
اول آذر روز اصفهان: شهر تاریخ، فرهنگ و ادب
اصفهان یکی از شهرهای بسیار زیبای ایران و خاورمیانه و حتی در یک معنا جهان است. این شهر تاریخی به وسعت ایران را در خود جای داده است و مرکز تحولات تاریخی، فرهنگی و هنری فرآوانی در ایران زمین بوده است. اول آذر روز اصفهان نام گرفته است. ساعد نیوز، این روز به تمام فرهنگ دوستان و هنرپروران و خصوصاً جامعه هنر، فرهنگ، و ادب نصف جهان تبریک می گوید.

دیدگاه ها
تیتر امروز